Home » Talent a nadání: Jejich rozvoj ve volném čase by Jitka Sejvalová
Talent a nadání: Jejich rozvoj ve volném čase Jitka Sejvalová

Talent a nadání: Jejich rozvoj ve volném čase

Jitka Sejvalová

Published 2004
ISBN :
60 pages
Enter the sum

 About the Book 

V naší republice se desítky let často hovořilo o nadaných a talentovaných žácích. Byly zřízeny školy s různým zaměřením k podpoře specifických talentů, pozornost se věnovala i volnočasovým aktivitám (lidové školy umění, sportovní kluby, oborové soutěže na primární i sekundární úrovni apod.). Nicméně na rozdíl od zkušeností běžných ve vyspělých vzdělávacích systémech byla do jisté míry opomíjena oblast intelektového nadání.Tato útlá brožurka se pokouší přispět k nápravě. Bohužel však k tématu nepřináší nic podstatného.Ostatně na tak malém prostoru to snad ani není možné. Celou první polovinu knížky zabírá jakýsi úvod do problematiky - definice inteligence, několik teorií inteligence, typy inteligence - vše pojednáno maximálně stručně a tudíž povrchně. A když se čtenář konečně prokouše k tomu, co slibuje titul, není to o mnoho lepší.Tak kupříkladu se dozvíme, že v mnoha českých školách existují různé kroužky. Nebo že se nadané děti mohou zúčastnit různých olympiád. Tisíceré díky za tak převratné informace, o tom určitě nikdo ze čtenářů nikdy v životě neslyšel. Opravdu nevím, jaký smysl má vydávat tohle tiskem, když naprosto stejné informace (a přesnější a aktualizované) dostane případný rodič nadaného dítěte přímo ve škole.O něco zajímavější je kapitola, která pojednává o zkušenostech ze zahraničí. Např. letní pobytové programy (tábory) pro nadané mi připadají jako dobrý nápad. Samy o sobě však nestačí. Pokud dítěti po celý školní rok chybí prostor k seberealizaci, jeden prázdninový pobyt to nevytrhne, i kdyby trval třeba celý měsíc.Od knihy jsem čekala praktické tipy pro činnosti s nadanými dětmi. Toho se mi nedostalo. Místo toho tu najdeme spoustu vaty, obecných formulací a šroubovitých souvětí. Postradatelná publikace.PS: Ještě jedna ukázka. Tímto stylem je psána celá kniha.Institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy je odborným účelovým zařízením Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na bázi příspěvkové organizace v oblasti naplňování úkolů vyplývajících ze státní politiky ve vztahu k mladé generaci, respektive i ze zákona o podpoře práce s dětmi - a s tím související podpory a ochrany mládeže, garantované státem přijetím Úmluvy o právech dítěte.[Recenze na blogu: http://pertinacia.pise.cz/3-talent-a-...]